Англоязычный летний лагерь

Каждое новое поколение развивается стремительнее и быстрее чем предыдущее, это принцип эволюции. Дети более развитые и сообразительные сравнивая даже с разницей в несколько лет. Каждые родители стараются дать ребенку больше чем было у них самих, в первую очередь это...

Англомовний літній табір 2019

Кожне нове покоління розвивається стрімкіше і швидше ніж попереднє , це є принципом еволюції. Діти більш розвинені та кмітливіші порівнюючи навіть з різницею в декілька років . Будь які батьки намагаються дати дитині більше ніж мали вони , в першу чергу це стосується...